Umysł jest jak malarz

14/09/2012

Umysł jest jak malarz. Umysł wytworzył złożenia. Wszystkie istniejące światy są obrazami namalowanymi przez umysł.

słowa Buddy – Avatamsaka Sutra

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis:

Google+